RECENT

12/recent/ticker-posts

VP Sara Duterte Comments on Viral Video of Filipino Teacher Rebuking Students

VP Sara Duterte Comments on Viral Video of Filipino Teacher Rebuking Students

No penalty will be imposed on a public school teacher who went viral for scolding her students while streaming live on TikTok, Vice President and Education Secretary Sara Duterte said. Duterte simply advised the teacher to take a moment to calm down when feeling frustrated.

Sa kanyang pahayag, binanggit ni Sara Duterte ang viral na video ng isang Pinay guro na nagmumura at nagmamalasakit sa kanyang mga mag-aaral. Sinabi niya na ang nasabing video ay hindi nagpapakita ng tamang pagtuturo at pagmamahal sa mga mag-aaral.

Ayon kay Mayor Sara Duterte, ang pagtuturo ay dapat na may respeto, pasensya, at pag-unawa sa mga mag-aaral. Hindi dapat maging daan ang pagmumura o pang-aabuso para ipahayag ang mga saloobin sa loob ng silid-aralan.

Binigyang-diin ni VP Sara Duterte na ang mga guro ay may malaking responsibilidad sa paghubog ng mga kabataan. Dapat silang maging halimbawa ng tamang pag-uugali at magkaroon ng maayos na komunikasyon sa kanilang mga mag-aaral.

Sa huli, nanawagan si Mayor Sara Duterte sa lahat ng mga guro na maging mapagmahal, mapagpasensya, at magsilbing inspirasyon sa kanilang mga mag-aaral. Ipinahayag niya ang kahalagahan ng tamang pagtuturo at pagmamahal sa edukasyon upang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan ng bansa.
Ang mga pahayag na ito ay base lamang sa mga impormasyong makukuha mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan. Para sa pinakatumpak at pinakasariwang impormasyon, maaaring magtanong sa mga opisyal na ahensya o mga pinuno ng paaralan na may kaugnayan sa nasabing pangyayari.

The teacher expressed her frustration, saying, “Nakakalimutan n’yo ‘yung ano n’yo ha, ‘yung boundaries n’yo.”

“Una sa lahat hindi n’yo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawing robot at gawin n’yong katatawanan sa harapan,” she said.

“Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad n’yong wala pa namang nararating sa buhay,” the teacher added.

“Ang kakapal ng mga mukha n’yo! Hindi n’yo nga kayang buhayin ang mga sarili n’yo. Hindi kayo marunong rumespeto,” the teacher exclaimed.

The teacher also challenged the students to take the board exam themselves to see “what their attitude would achieve them.”

“Baka hindi pa nga kayo pumasa eh, sa ugali n’yong ganiyan. Hindi na nga kayo matalino eh, ang sama pa ng ugali n’yo. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo,” she further lectured the students.

READ OTHER ARTICLE

Cameron Diaz and Benji Madden Celebrate the Birth of Their Second Child: 'We Are Blessed'


 Kate Middleton Nagpahayag ng Diagnosis sa Kanser


VP Sara Duterte Comments on Viral Video of Filipino Teacher Rebuking Students


Which domain provider offers the best domains of all time?


 
'NO PENALTIES FOR THE TEACHER'

Vice President and Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte defends the teacher who recently went viral for scolding and calling her students ingrates and unintelligent in a TikTok live, saying that the teacher will receive no penalties from the regional office of DepEd.

"Tao lang ‘yung teacher. Lahat tayo, umaabot sa puntong nagagalit tayo lalo ‘pag napu-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers, dahil hindi lang isa na tao ‘yung kausap nila... Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher," she said in a News5 interview.

According to Department Order 49 signed by Duterte on November 2, 2022, DepEd personnel must “respect legal restrictions and department rules when using social media” and must be “cautious not to spread false information or launch online attacks” against colleagues or students.

Furthermore, “any act by deeds or words that debases, degrades or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being” is considered child abuse, according to DepEd’s 2012 child protection policy.

However, instead of giving penalties, Duterte just reminded her and the teachers, in general, to pause and stop the class whenever they feel angry and resume it once they have calmed down.Ano ang mga responsibilidad ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan?

Ang mga guro ay may malaking responsibilidad sa paghubog ng mga kabataan. Narito ang ilan sa mga mahahalagang responsibilidad ng mga guro:

Pagtuturo ng Akademikong Kaalaman: Ang pangunahing responsibilidad ng mga guro ay magbigay ng tamang kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral. Ito ay kasama ang pagtuturo ng mga asignatura tulad ng math, science, wika, at iba pang akademikong larangan.

Paghubog ng Pagkatao: Ang mga guro ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkatao ng mga mag-aaral. Ito ay kasama ng pagtulong sa kanila na maunawaan ang tamang pag-uugali, pagpapahalaga, at respeto sa kapwa. Ang mga guro ay dapat maging modelo ng mabuting halimbawa at magturo ng mga moral na aral.

Pagpapalawak ng Kaalaman: Ang mga guro ay dapat magbigay ng mga oportunidad sa mga mag-aaral na palawakin ang kanilang kaalaman at interes sa iba't ibang larangan. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga extracurricular activities, pag-encourage sa mga proyekto at pagsasagawa ng mga aktibidad na nagpapalawak ng kanilang pang-unawa at kasanayan.

Pagtuturo ng Pagpapasya at Kakayahang Mag-isip: Ang mga guro ay dapat magturo ng kritikal na pag-iisip at pagpapasya sa mga mag-aaral. Dapat nilang matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng mga kasanayang mag-analisa, magtanong, at magpasya nang independiyente.

Pagpapalakas ng Kumpiyansa: Bahagi ng responsibilidad ng mga guro ay ang pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral. Dapat nilang magbigay ng suporta, positibong feedback, at magturo ng mga kasanayang kinakailangan upang maabot ng mga mag-aaral ang kanilang potensyal.

Pagpapahalaga sa Edukasyon: Ang mga guro ay dapat magturo sa mga mag-aaral ng kahalagahan ng edukasyon at ang positibong epekto nito sa kanilang buhay. Dapat nilang maitaguyod ang pagpapahalaga sa pag-aaral at pagpapahalaga sa sarili bilang isang mag-aaral.

Ang mga responsibilidad na ito ay naglalayon na mabigyan ng magandang pundasyon at gabay ang mga kabataan sa kanilang pag-unlad at tagumpay. Ang mga guro ay may malaking papel sa paghanda ng mga mag-aaral para sa kanilang kinabukasan at paglahok sa lipunan.

Pakatandaan na ang mga impormasyong ito ay base lamang sa pangkalahatang kaalaman at karanasan ng mga guro. Ang mga guro at mga institusyon ng edukasyon ang pinakamahusay na mapagkukunan ng mga detalyadong impormasyon ukol sa mga responsibilidad ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan.


Paano ang mga guro magtuturo ng pagpapalakas ng kumpiyansa sa mga mag-aaral?

Ang mga guro ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral. Narito ang ilang paraan kung paano maaaring magturo ang mga guro ng pagpapalakas ng kumpiyansa:

Positive Reinforcement: Ang mga guro ay maaaring magbigay ng positibong pagsasalita at feedback sa mga mag-aaral. Purihin ang kanilang mga tagumpay at ipahayag ang pagkilala sa kanilang mga natatanging kasanayan at talento. Ito ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga mag-aaral at magtutulak sa kanila na magpatuloy at magpakabuti.

Encouragement: Mahalagang mabigyan ng suporta at inspirasyon ang mga mag-aaral. Maaaring magbigay ng encouragement sa pamamagitan ng pagtawag sa mga mag-aaral sa kanilang mga pangalan, pagpapakita ng interes sa kanilang mga ideya at opinion, at pagbibigay ng mga oportunidad na magpakita ng kanilang kakayahan sa harap ng ibang tao.

Setting Realistic Goals: Ang mga guro ay maaaring magturo sa mga mag-aaral kung paano mag-set ng realistic na mga layunin. Kapag nakakamit nila ang mga ito, ito ay magbibigay ng positibong karanasan at magpapalakas ng kanilang kumpiyansa. Mahalaga rin na magbigay ng suporta at gabay sa mga mag-aaral habang sinusubukan nilang maabot ang kanilang mga layunin.

Promoting Collaboration: Ang pag-encourage sa mga mag-aaral na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa iba pang mga mag-aaral ay maaaring magpataas ng kanilang kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mga group activities at projects, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang mga ideya at kasanayan, at ma-realize ang kanilang halaga bilang bahagi ng isang koponan.

Providing Constructive Feedback: Mahalagang magbigay ng konstruktibong feedback ang mga guro sa mga mag-aaral. Ito ay maaaring maglaman ng mga positibong aspeto ng kanilang gawa, pati na rin ang mga area na maaaring pa-improve. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw at konkretong feedback, natutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na maunawaan ang kanilang mga lakas at areas ng pagpapabuti.

Creating a Safe and Supportive Environment: Ang mga guro ay maaaring magtayo ng isang ligtas at suportadong kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral ay malaya na magpahayag ng kanilang mga saloobin at ideya. Sa pamamagitan ng pagtanggap at paggalang sa bawat isa, nabibigyan ng kumpiyansa ang mga mag-aaral na maging totoo sa kanilang sarili at magbahagi ng kanilang mga opinyon.

Ang mga paraang ito ay naglalayong palakasin ang kumpiyansa ng mga mag-aaral sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng kumpiyansa, nagbibigay ang mga guro ng hindi lamang mga kaalaman, kundi pati na rin ng mga kasanayang pang-emosyonal na kinakailangan ng mga mag-aaral para sa kanilang tagumpay.

Pakatandaan na ang mga impormasyong ito ay base lamang sa pangkalahatang kaalaman at karanasan ng mga guro. Ang mga guro at mga institusyon ng edukasyon ang pinakamahusay na mapagkukunan ng mga detalyadong impormasyon ukol sa pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral.What are the consequences faced by public school teachers within the Department of Education (DepEd)? Penalties for misconduct or rule violations can include various measures:


Reprimand: Teachers may receive a formal warning or expression of disapproval for minor infractions.

Suspension: Teachers might be temporarily relieved from duty as a disciplinary action, the duration depending on the severity of the offense.

Salary Deduction: Monetary penalties through salary deductions could be imposed for certain misconduct or rule violations.

Demotion: In serious cases, teachers may be moved to lower positions within the teaching service.

Dismissal: The most severe penalty involves termination of employment due to serious offenses or repeated violations of DepEd policies.

These penalties are typically outlined in the DepEd's Code of Conduct for Teachers or relevant guidelines, with decisions made following an investigation and due process. The aim is to uphold discipline, professionalism, and the quality of education in the public school system. For further details on specific penalties and disciplinary procedures, it's advisable to consult official DepEd guidelines or relevant authorities within the department.Can you provide more details on the process of investigation and due process for determining the appropriate penalty for a public school teacher?

The process of investigation and due process for determining the appropriate penalty for a public school teacher typically follows a set of procedures to ensure fairness and protect the rights of the teacher. While the specific details may vary, here is a general overview of the process:


Complaint or Report: The process is usually initiated by a complaint or report made against the teacher, either by a student, parent, colleague, or any concerned party. The complaint should be submitted to the appropriate authority within the school or the DepEd.

Investigation: Upon receiving the complaint, an investigation is conducted to gather evidence and facts related to the alleged misconduct or violation. This may involve interviews with relevant individuals, examination of documents or other evidence, and any necessary inquiries.

Notice and Response: The teacher who is the subject of the investigation is typically provided with a written notice informing them of the allegations and the specific rules or policies they are accused of violating. The teacher is given an opportunity to respond to the allegations and present their side of the story.

Evidence Evaluation: The evidence collected during the investigation is carefully evaluated to determine its credibility and relevance to the case. This may involve assessing witness statements, reviewing documents, or conducting further inquiries if necessary.

Disciplinary Committee or Board: In some cases, a disciplinary committee or board is convened to review the findings of the investigation and make recommendations regarding the appropriate penalty. The committee may consist of school administrators, representatives from the DepEd, and other relevant stakeholders.

Decision and Notification: Based on the investigation findings and the recommendations of the disciplinary committee, a decision is made regarding the appropriate penalty. The decision is communicated to the teacher through a formal written notice, which includes the reasons for the decision and the specific penalty imposed.

Appeals Process: If the teacher disagrees with the decision or believes that their rights were violated during the process, they may have the right to appeal. The appeals process typically involves submitting a written appeal to a higher authority within the DepEd, who will review the case and make a final decision.

It's important to note that the specific procedures and timelines may vary depending on the policies and guidelines of the DepEd and the local education authorities. It is recommended to consult the relevant guidelines and policies of the DepEd or seek guidance from the appropriate authorities for more detailed information on the investigation and due process procedures for determining penalties for public school teachers.
READ MORE

https://www.gawcams.com/2024/03/vp-sara-duterte-comments-on-viral-video-of-filipino-teacher-rebuking-students.html

 1. https://www.gawcams.com/2024/03/vp-sara-duterte-comments-on-viral-video-of-filipino-teacher-rebuking-students.html
 2. https://www.gawcams.com/2024/03/guidelines-in-the-procurement-of-goods-using-the-supply-and-delivery-strategy-and-contract-implementation-of-procurement-of-goods-in-the-department-of-education-do-s2024-004.html
 3. https://www.gawcams.com/2024/03/how-much-time-does-it-typically-require-for-gcash-to-reply-to-your-support-ticket.html
 4. https://www.gawcams.com/2024/03/a-law-providing-monetary-rewards-to.html
 5. https://www.gawcams.com/2024/03/a-heart-attack-ended-jaclyn-jose-life.html
 6. https://www.gawcams.com/2024/03/march-2024-let-room-assignments-baguio.html
 7. https://www.gawcams.com/2024/03/march-2024-let-room-assignments-baguio.html
 8. https://www.gawcams.com/2024/03/manilancr-room-assignments-for-march.html
 9. https://www.gawcams.com/2024/02/gawcams.html
 10. https://www.gawcams.com/2024/03/act-teachers-partylist-rep-files-charges-against-former-president-duterte.html
 11. https://www.gawcams.com/2024/03/act-teachers-partylist-rep-files-charges-against-former-president-duterte.html
 12. https://www.gawcams.com/1970/01/gawcams-article.html
 13. https://www.gawcams.com/1970/01/news-gawcams.html
Post a Comment

0 Comments