Ang alamat ng Saging

 Alamat ng Saging

  • Mga alamat
  • Mga Bugtong
  • Kwentong barbero
  • Poems 
  • Kwentong Pambata
  • Parabula 


Noong unang panahon, may isang napakagandang prinsesa na tinawag na Mariang Maganda. Ang kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit na gubat na puno ng magaganda’t mababangong halamang namumulaklak. Araw-araw, nagpapasyal si Mariang Maganda sa gubat na ito, namimitas ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayos.


Isang araw, sa kanyang pamamasyal, nakatagpo siya ng isang prinsipe. Magandang lalaki ang prinsipeng iyon. Nang makita ni Mariang Maganda, agad siyang nakaramdam ng kakatuwang damdamin. Ang prinsipe naman pala’y gayon din. Agad silang nagkapalagayan at nagkahulihan ng loob. Araw-araw, namamasyal sila ng prinsipe, hanggang sa magtapat ng pag-ibig ang prinsipe.


Palibhasa’y sadyang may inilalaan nang pagtingin ang prinsesa, hindi na ito nagpaumat-umat at tinanggap ang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe. Isang hapon matapos silang mamasyal, nag-ulayaw ang dalawa sa lilim ng mabangong halamanan ng prinsesa.


“Mariang Maganda, kay ganda ng mga bulaklak mo, nguni’t ang mga bulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda at mababango; walang makakatulad dito sa inyo,” sabi ng prinsipe.


“Bakit, saan ba ang inyong kaharian?” tanong ni Mariang Maganda.


“Doon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong may katawang-lupa,” sagot ng prinsipe.


Ilang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot na malungkot. Kaya napilitang magtanong si Mariang Maganda. “Mangyari’y…” at hindi na nakuhang magpaliwanag ang prinsipe.


“Mangyari’y ano? Ano ang dahilan?” ang tanong ng prinsesang punung-puno ng agam-agam.


“Dapat akong umuwi sa amin, kung hindi, hindi na ako makababalik. Ibig ko sanang isama kita, nguni’t hindi maaari, hindi makapapasok doon ang tulad ninyo. Kaya paalam na, irog.”


“Bumalik ka mamayang gabi, hihintayin kita sa halamanang ito. Babalik ka ha?” tanong ni Mariang Maganda.


“Sisikapin ko, Mariang Maganda,” ang pangako ng prinsipe.


Nang malapit ng maghatinggabi, dumating ang prinsipe. Sinalubong siya ng prinsesang naghihintay sa loob ng hardin. Nag-usap na naman sila, kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Kaginsa-ginsa’y biglang napatindig ang prinsipe.


“Kailangang umalis na ako, Mariang Maganda. Maghahatinggabi na, kapag hindi ako lumisan ay hindi na ako makababalik sa amin. Diyan ka na subali’t tandaan mong ikaw rin ang aking iniibig,” at ginawaran ng halik ang mga talulot na labi ni Mariang Maganda.


Pinigilan ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Hindi niya mabatang lisanin siya ng kanyang minamahal. Sa kanilang paghahatakan, biglang nawala ang prinsipe at naiwan sa mga palad ng dalaga ang dalawa niyang kamay. Natakot ang prinsesa, kaya patakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaon ang mga kamay.


Ilang araw pagkatapos, may kakaibang halamang tumubo sa pinagbaunan niya. Malalapad ang mga dahon at walang sanga. Ilan pang araw pagkaraan, nagbulak Alamat ng Saging

https://www.gawcams.com/p/ang-alamat-ng-saging.html

Post a Comment