DepEd: PBBM has approved the opening of the 2024-2025 school year on July 29th


Bilang tugon sa mga pag-aalala ng publiko hinggil sa iskedyul ng mga klase, pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabalik sa tradisyonal na kalendaryo ng paaralan sa bansa. Bilang resulta, ang taong pang-akademiko para sa 2024-2025 ay magsisimula sa ika-29 ng Hulyo ng taong ito at magtatapos sa ika-15 ng Abril, 2025. Ito ay unang hakbang sa pagsasagawa ng paunti-unting pagbabalik ng taon ng paaralan sa dating petsa ng Hunyo hanggang Marso. Nagkaroon ng pulong si Pangulong Marcos kasama si Bise Presidente Sara Duterte sa MalacaƱan Palace upang talakayin ang dalawang opsyon para sa pagpapatupad ng kalendaryo ng paaralan para sa SY 2024-2025, na kinikonsidera ang paglipat sa dating petsa ng Hunyo hanggang Marso.

Sa nasabing pulong, inihain ni Bise Presidente Duterte ang dalawang opsyon para sa paglipat ng kalendaryo ng paaralan. Ang unang opsyon ay nagmungkahi ng 180 araw ng klase na may 15 na mga klase tuwing Sabado, samantalang ang ikalawang opsyon ay nagmungkahi ng 165 araw ng klase na walang mga klase tuwing Sabado. Parehong opsyon ay magtatakda ng pagtatapos ng taon ng paaralan sa ika-31 ng Marso, 2025. Gayunpaman, nagpahayag ng pangamba si Pangulong Marcos hinggil sa 165-araw na kalendaryo, itinuturing itong masyadong maikli at maaaring makaapekto sa mga resulta ng pag-aaral dahil sa mas mababang oras ng pagkakontak. Nagpahayag rin siya ng pag-aalinlangan tungkol sa mga estudyante na pumasok ng paaralan tuwing Sabado, dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang kalusugan at magdemand ng karagdagang mga kagamitan.

Bilang isang kompromiso, nagmungkahi si Pangulong Marcos na palawigin ang taon ng paaralan hanggang sa ika-15 ng Abril, 2025, sa halip na ika-31 ng Marso, 2025. Ang pagbabagong ito ay magbibigay-daan sa mga estudyante na makumpleto ang kinakailangang 180 araw ng klase nang hindi gumagamit ng mga Sabado para sa mga klase. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng standard na bilang ng mga araw ng klase habang iniwasan ang pagbabago sa iskedyul ng Sabado. Kumpirmado ni Bise Presidente Duterte na nagkaroon na ng konsultasyon sa mga guro, opisyal ng paaralan, at mga magulang tungkol sa inihahandang kalendaryo ng paaralan.
Post a Comment

Previous Post Next Post