Ang ahas sa Eden - Novel (Love Story)

 Ang ahas sa Eden 

Character: 

ScyJhon - 

MaoChapter one 

"Ang buhay na kaluluwa sa isang ikaw"

 Sa isang malaking at magarang hotel, naroon ang mga mayaman at kilalang politiko kung saan nagkaroon ng isang party at pagkilala sa isang bagong CEO ng kompanya. TAMA! CEO tama nga, Amera. 

Anong ginawa mo dito babae? ang pataray boses ng isang tagabantay sa CR ng hotel. BABAEEEEE bumalik ka dito!!!! GUAARDDDD may hindi kilala nakapasok sa party. 

ATTENTION !!!!! Lahat ng invited sa party ay kaylangan dalhin ang invitation card sa ball show. Ang paganyak na sambit ng lider ng guard. Madaammm kaylanagn
Post a Comment