RECENT

12/recent/ticker-posts

Panalangin sa kapayapan at kasaganahan

Panalangin sa kapayapan at kasaganahan

prayer


Aming pinakamamahal na Panginoon,

Ngayong araw na ito, kami po ay humaharap sa inyo upang humiling ng kapayapaan, pag-ibig, at kasaganahan sa aming buhay. Naway inyong gabayan ang aming mga puso at isipan upang maging mga instrumento ng kapayapaan sa mundo. Tulungan niyo po kaming magmahalan at magmalasakit sa isa't isa, upang ang pag-ibig na nagmumula sa inyo ay umiral sa aming mga relasyon.

Hinihiling din po namin ang inyong biyaya at gabay upang magkaroon kami ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain at desisyon, upang maabot namin ang aming mga pangarap at magkaroon ng sapat na kabuhayan.

Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Umaasa po kami sa inyong patuloy na paggabay at tulong sa aming mga kahilingan.

Ito po ay aming panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Post a Comment

0 Comments